Na stronie zamieszczono nowe materiały dydaktyczne, przygotowane w ramach projektu PO WER Uniwersytet Jutra
TPL_HISTORIA_PRZEKLADU
FORMULARZ LOGOWANIA

HISTORIA PRZEKŁADU to przedmiot o charakterze konwersatoryjnym, poświęcony historii literatury tłumaczonej na język polski, zależnościom pomiędzy dziełami rodzimymi i przekładanymi, a także dziejom literatury polskiej w przekładach na języki obce. W ramach kursu Studenci analizują świadectwa polskiej myśli translatorskiej (od średniowiecza po współczesność), poznają dorobek wybitnych polskich tłumaczy oraz ich poglądy na istotę sztuki translatorskiej.


Ćwiczenia z HISTORII PRZEKŁADU są realizowane w ramach specjalności przekładowej na studiach filologii polskiej drugiego stopnia w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.


Strona, na którą Państwo trafili, ma charakter dydaktyczny. Dostęp do niektórych materiałów został zabezpieczony hasłem ze względu na prawa autorskie.